Vibe

Týmová spolupráce nad společnými projekty je základním předpokladem pro úspěch na globalizovaném trhu. Produktivní řešení Micro Focus Vibe vede týmy ke společnému vytváření, sdílení, projednávání a správě informací. Zaměstnanci mohou vytvářet vysoce výkonné týmy a dosahovat tak lepších obchodních výsledků pomocí nástrojů na správu dokumentů, sdílení kontaktů, týmových kalendářů a úkolů. Řešení vhodně doplňují open source nástroje pro týmovou spolupráci a zpracovávání dokumentů.

  • zvýšení produktivity práce v týmu, úkolování, řízení
  • zachování znalostí sdílení informací, diskuse online i offline
  • spolehlivé zabezpečení
  • integrace nejen s Micro Focus Groupwise ale také s MS Office