ZENworks Endpoint Security Management

ZENworks Endpoint Security Management nabízí podrobné funkce řízení a umožňuje automaticky měnit konfigurace zabezpečení v závislosti na roli a umístění uživatele. Produkt ZENworks umožňuje vytvářet, zavádět a spravovat přísné a vysoce přizpůsobitelné bezpečnostní zásady z jednoho centrálního místa a vynucovat jejich dodržování, takže není třeba nijak zatěžovat samotné koncové uživatele. Software ZENworks Endpoint Security Management rovněž nabízí rozsáhlé funkce pro vlastní ochranu klientů, jež zajišťují, že bezpečnostní zásady nelze obejít, a zároveň přináší úplnou sadu nástrojů pro sledování, upozorňování, vykazování a audit.

  • bezpečné používání USB zařízení
  • kryptování složek a disků
  • vynucení bezpečnostních opatření
  • zabezpečení a ochrana firemních dat